Om oss

Stockholms Biodlarförening grundades omkring år 1909 som en ideell förening med uppgift att främja biodlingen, påverka icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i föreningen samt företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Föreningen är en av 19 biodlarföreningar i Stockholms biodlardistrikt och har fler än 50 medlemmar. Vi samarbetar med andra biodlarföreningar i närområdet, med bl.a. föreläsningar, temaresor och grillkvällar!

Vi har en egen bigård vid Vintervikens trädgårdar i Vinterviksområdet en bit från Nobels gamla fabrik. Där har vi flera samhällen, bland annat i en nybyggd bipaviljong i samarbete med Vintervikens trädgårdsförening.

Följ oss på facebook för mer information kring biträffar med mera. Eller vid andra frågor kontakta oss på
biodlare@stockholmsbiodlarforening.se.