Styrelsen

Johan Jarbrant
ordförande
Mats Hellström
kassör

Maria Nelson
sekreterare

 
Sören Jonsson
ledamot
 Anders Nylander
sekreterare
 

Övriga förtroendevalda

 
Krister Åslund
revisor
Elisabeth Blum
valberedning