Styrelsen

Johan Jarbrant
ordförande
Mats Hellström
kassör

Maria Nelson
sekreterare

Joachim Petterson
ledamot
 Lars Johannisson
ledamot
Sören Jonsson
ledamot

Övriga förtroendevalda

Krister Åslund
revisor
Anton Alverbäck
valberedning
Olgeir G Valdimarsson
valberedning