Styrelsen

Johan Jarbrant
ordförande
Mats Hellström
kassör
 
Joachim Petterson
ledamot
 Lars Johannisson
ledamot

Övriga förtroendevalda

Ove Aresved
revisor
Krister Åslund
revisor
 Lasse Hellander
valberedning