Svärmjour

Svärmning är binas naturliga sätt att föröka sig på. I Stockholm sker svärmningen från maj till slutet av juli. Bin som svärmar är nästan alltid mycket snälla och medgörliga.

Om du ser en svärm, dröj inte – kontakta
Johan Jarbrant, telefon/sms: 072-011 66 03
Joachim Petterson, telefon/sms: 070-874 56 66
Mats Hellström, telefon/sms: 070-359 36 42
Olov Wetterlund, telefon/sms: 070-769 39 70

Vi kommer och hämtar svärmen.