Svärmjour

Svärmning är binas naturliga sätt att föröka sig på. I Stockholmstrakten sker svärmningen vanligen från maj till slutet av juli. Bin som svärmar är nästan alltid mycket snälla och medgörliga.

Har en bisvärm slagit sig ner någonstans kommer de med stor sannolikhet från en bikupa i närheten. Den som äger kupan blir oftast tacksam om du ringer så han eller hon kan ta hand om svärmen. Vid alla bikupor ska det finnas uppgift om vem som äger dem och telefonnummer till ägaren.

Biodlarna har en central Svärmtelefon dit man kan ringa:

Stockholms Biodlarförening  en egen svärmjour som du kan kontakta :
Johan Jarbrant, telefon/sms: 072-011 66 03
Mats Hellström, telefon/sms: 070-359 36 42

Ring så snart du kan så kommer vi och hämtar svärmen.